FAYJSA
Qualitat
Clients

Ubicació
Arandelas y Juntas especiales
PRODUCTOS


L’especialitat de FAYJSA és sense cap dubte la volandera i la junta especial, fora de norma dimensional i amb alts requisits de qualitat.

El nostre parc de maquinària permet fabricar peces que depenent del procés i el material a emprar poden ser produïdes amb espessors que oscil·lin entre 0.05 mm i 10 mm.

Les més de 3.000 matrius, encunys i elements de tall que disposem ens permeten oferir solucions econòmiques als nostres clients, en no haver d’invertir en utillatges costosos.

FAYJSA aporta solucions als seus clients sigui quin sigui el tipus de material que necessitin per a les seves volanderes o juntes:

Metalls fèrrics:
Acer
Acer inoxidable
Acer templat
etc.

Metalls no fèrrics:
Alumini
Coure
Bronze
Llautó
etc.

Plàstics:
Polietilè
Polipropilè
Poliamida
Policarbonat
PTFE
etc.

Elastòmers:
NBR
SBR
Neoprè
EPDM
Viton Silicona
etc.

Cartró per a juntes sense amiant:

Universal
Grafitat
Amb inserit metàl·lic
etc.


Oferim diferents tipus d’acabat de peça segons necessitats de cada client:

Zincats (Zn, Zn-Ni, Zn-Fe)
Pavonats - Galvanització
Tremp i revingut
Recuit
Volanderes i juntes especials
Volanderes i juntes especials
Volanderes i juntes especials
Volanderes i juntes especialsVolanderes i juntes especials
Volanderes i juntes especialsVolanderes i juntes especials

FAYJSA * Condicions legals * Nif: B58204330 * Politica de cookies * Produit per Anunzia
Volanderes i juntes especials Volanderes i juntes especials Mecanitzats Peces de forma Encunyats Volanderes i juntes est�ndard