FAYJSA
Qualitat
Clients

Ubicació
Encunyats
PRODUCTES


L’encunyament és la forma més econòmica d’obtenir figures de forma especial en materials com cartrons per a juntes sense amiant, plàstics o diferents tipus d’elastòmers.

Fabriquem peces amb encunys de precisió, amb acabats simples, d’adhesiu a una cara, tall total, o semi tall, etc.
Encunyats

Encunyats Encunyats Encunyats


FAYJSA * Condicions legals * Nif: B58204330 * Politica de cookies * Produ�t per Anunzia
Volanderes i juntes especials Volanderes i juntes especials Mecanitzats Peces de forma Encunyats Volanderes i juntes est�ndard